bip.gov.pl
A A A K

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje publiczne będące w posiadaniu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie, a nieudostępnione w Biuletynie mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

ul. Ciechanowska 18b

06-430 Sońsk

Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.) poszukiwana przez Państwa informacja zostanie udostępniona.

Serdecznie dziękujemy za wszelkie Państwa uwagi.

Zespół Biuletynu Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
ul. Ciechanowska 18b
06-430 Sońsk
tel.: (23) 6713031
fax.: (23) 6713031
bratne@ci.home.pl

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PŁAC

12.10.2016

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ CKR
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PŁAC

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KSIĘGOWOŚCI

12.10.2016

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ CKR
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KSIĘGOWOŚCI

Informacja z otwarcia ofert dotyczących : Przebudowy instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

12.10.2016

Ogłoszenie nr 313097 - 2016 z dnia 2016-09-26 r.
Sońsk: Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

Informacja z otwarcia ofertOpublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 21.10.2015
Podpisał: Sławomir Cieśliński
Dokument z dnia: 15.10.2015
Dokument oglądany razy: 11 373