bip.gov.pl
A A A K

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje publiczne będące w posiadaniu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie, a nieudostępnione w Biuletynie mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

ul. Ciechanowska 18b

06-430 Sońsk

Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.) poszukiwana przez Państwa informacja zostanie udostępniona.

Serdecznie dziękujemy za wszelkie Państwa uwagi.

Zespół Biuletynu Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
ul. Ciechanowska 18b
06-430 Sońsk
tel.: (23) 6713031
fax.: (23) 6713031
bratne@ci.home.pl

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO – KIEROWNIK GOSPODARCZY

09.04.2018

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ CKR
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO – KIEROWNIK GOSPODARCZY

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko referenta.

14.02.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko referenta w dziale księgowości z dnia 26 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.
Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko referenta w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie zostanie zatrudniona od 13 lutego 2018 r. Pani Ewa Jakubiak. Osoba spełniła wymogi formalne oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień i przepisów prawa z zakresu księgowości

Dyrektor ZSCKR w Gołotczyźnie
Wiesława Gąsiorowska

NABÓR NA STANOWISKO - REFERENT W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

26.01.2018

 NABÓR NA STANOWISKO - REFERENT
W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

26.01.2018 r.
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ CKR
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO - REFERE
NTOpublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 21.10.2015
Podpisał: Sławomir Cieśliński
Dokument z dnia: 15.10.2015
Dokument oglądany razy: 32 794