bip.gov.pl
A A A K

Sposób załatwiania spraw

Dostęp do informacji publicznych.
Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198).

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej.
Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego iim. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: bratne@ci.home.pl

faxem na nr: (23) 6713031

listownie na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świetochowskiego Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk.Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 26.03.2020
Podpisał: Sławomir Cieśliński
Dokument z dnia: 19.10.2015
Dokument oglądany razy: 5 098