bip.gov.pl
A A A K

Wersje archiwalne: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU

Wersja z dnia: 26.06.2020
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 23.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: informacja z otwarcia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

Wersja z dnia: 22.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna RODO