bip.gov.pl
A A A K

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie nr 633554-N-2019 z dnia 2019-12-06 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie: Przebudowa budynku inwentarskiego nr 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

- OGłOSZENIE

- SIWZ

- OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

- Kosztorys Ślepy (ofertowy) koziarnia

- Projekt Koziarnia

- ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSĘTPOWANIA

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 06.12.2019 18:55
Publikacja ostatniej zmiany: 02.04.2020 09:40
Dokument oglądany razy: 427
Podlega Ustawie