bip.gov.pl
A A A K

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w roku 2020

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie nr 639263-N-2019 z dnia 2019-12-31 r.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie:
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyznie w roku 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Oświadczenie grupa kapitałowa

- Informacja z otwarcia ofert

- ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 31.12.2019 10:27
Publikacja ostatniej zmiany: 02.04.2020 09:41
Dokument oglądany razy: 359
Podlega Ustawie