bip.gov.pl
A A A K

Zespł Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie: WYMIANA POKRYCIA DACHU NA BUDYNKACH GOSPODARCZYCH ZS CKR W GOŁOTCZYŹNIE

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Og�oszenie nr 576138-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.
Zespó� Szkó� Centrum Kszta�cenia Rolniczego im. A. �wi�tochowskiego w Go�otczy�nie: WYMIANA POKRYCIA DACHU NA BUDYNKACH GOSPODARCZYCH ZS CKR W GO�OTCZY�NIE
OG�OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

OG�OSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR MAGAZYN 

PRZEDMIAR BUDYNEK GOSPODARCZY

PROTOKÓ� Z OTWARCIA OFERT REMONT DACHU

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 19.07.2019 12:24
Publikacja ostatniej zmiany: 02.04.2020 09:43
Dokument oglądany razy: 596
Podlega Ustawie