bip.gov.pl
A A A K

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY ZIARNA ZBOŻ Z MAGAZYNÓW GOSPODARSTWA SZKOLNEGO ZS CKR IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty