bip.gov.pl
A A A K

„Zakup paliw silnikowych wraz z usługą tankowania i dostawy do pojazdów i urządzeń silnikowych będących na wyposażeniu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie“

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

„Zakup paliw silnikowych wraz z usługą tankowania i dostawy do pojazdów i urządzeń silnikowych będących na wyposażeniu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie“

- Zapytanie ofertowe SIWZ

- Załącznik nr 1 - Oferta

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie

- Załacznik nr 3 - Umowa wzór

- Informacja z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 01.07.2020 09:48
Publikacja ostatniej zmiany: 13.07.2020 18:20
Dokument oglądany razy: 244
Nie podlega Ustawie