bip.gov.pl
A A A K

PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Przebudowa szklarni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b”.

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony