bip.gov.pl
A A A K

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji pn. Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku internatu Zespou Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Sosk: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji pn. Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku internatu Zespou Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie.
Numer ogoszenia: 18108 - 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016

--  OGOSZENIE

--  SIWZ

-- WYJANIENIE DOTYCZCE PRZETARGU nr 1

    - wzór oferty

    - wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn. Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku internatu ZSCKR im. A. witochowskiego w Gootczynie".

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 27.01.2016 09:26
Publikacja ostatniej zmiany: 11.02.2016 10:37
Dokument oglądany razy: 748
Podlega Ustawie