bip.gov.pl
A A A K

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie Ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę budynku inwentarskiego nr 2 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty