bip.gov.pl
A A A K

Przetarg nieograniczony na dostawę kombajnu rolniczego (zbożowego) do praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty