bip.gov.pl
A A A K

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia obejmującego zakup fabrycznie nowych maszyn rolniczych dla ZSCKR w Gołotczyźnie

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty