bip.gov.pl
A A A K

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Ś więtochowskiego w Gołotczyźnie w roku 2021

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w roku 2021

- SIWZ

- Załącznik nr 1 - Oferta formularz

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenie

- Załącznik nr 4 - Umowa

- Załącznik nr 5 - Zobowiązanie

- Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy

- MODYFIKACJA SIWZ

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 22.12.2020 18:39
Publikacja ostatniej zmiany: 04.01.2021 16:53
Dokument oglądany razy: 202
Podlega Ustawie