bip.gov.pl
A A A K

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie Ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien w budynku warsztatowym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźn

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty