bip.gov.pl
A A A K

Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku internatu Zespou Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Sosk: Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku internatu Zespou Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie
Numer ogoszenia: 103336 - 2016; data zamieszczenia: 26.04.2016
OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAWIADOMIENIE O UNIEWANIENIU POSTPOWANIA

OGOSZENIE

SIWZ

Modyfikacja Nr 1 treci SIWZ

P.I.W.K. (1)-2

P.I.W.K. (2)-1

Przebudowa zewntrznych przyczy kanalizacj sanitarnej - PRZEDMIAR

Remont wewntrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodocigowej - PRZEDMIAR

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 26.04.2016 12:44
Publikacja ostatniej zmiany: 11.05.2016 12:32
Dokument oglądany razy: 831
Podlega Ustawie