bip.gov.pl
A A A K

Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku internatu Zespou Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie II

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Sosk: Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku internatu Zespou Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie II
Numer ogoszenia: 118826 - 2016; data zamieszczenia: 12.05.2016
OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGOSZENIE

SIWZ

P.I.W.K. (1)-2

P.I.W.K. (2)-1

Przebudowa zewntrznych przyczy kanalizacj sanitarnej - PRZEDMIAR

Remont wewntrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodocigowej - PRZEDMIAR

Zawiadomienie o uniewanieniu postpowania

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 12.05.2016 11:55
Publikacja ostatniej zmiany: 31.05.2016 14:16
Dokument oglądany razy: 791
Podlega Ustawie