bip.gov.pl
A A A K

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI :

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI :

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa budynku inwentarskiego Nr 3"

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - formularz oferty

4. Załącznik nr 3 - formularz wykazu osób

5. Załącznik nr 4 - wzór umowy

6. Załącznik nr 5 - klauzula informacyjna RODO

7. Załącznik nr 6 - oświadczenie

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 15.06.2021 16:41
Publikacja ostatniej zmiany: 02.07.2021 10:28
Dokument oglądany razy: 114
Nie podlega Ustawie