bip.gov.pl
A A A K

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usługi omłotu zbóż (w tym rzepaku) – kombajnem wraz z operatorem na terenie pół uprawnych Gospodarstwa Szkolnego ZS CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie z dnia 28 stycznia 2021r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych, ZS CKR w Gołotczyźnie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia obejmującego świadczenie usługi omłotu zbóż (w tym rzepaku) – kombajnem wraz z operatorem na terenie pół uprawnych Gospodarstwa Szkolnego ZS CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik 1. -  Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2. -  Potwierdzenie otrzymania kompletu dokumentów
Załącznik 3. -  Oświadczenie o spełnieniu warunków.
Załącznik 4. -  Klauzula dot. RODO

Zestawienie wymaganych parametrów kombajnu.

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 05.07.2021 23:36
Publikacja ostatniej zmiany: 05.07.2021 23:36
Dokument oglądany razy: 85
Nie podlega Ustawie