bip.gov.pl
A A A K

Postępowanie dotyczące przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Postępowanie dotyczące przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

1. Ogłoszenie

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie

5. Załącznik nr 3 - Zobowiązanie

6. Załącznik nr 4 - Wykaz osób

7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 6 - Wykaz robót

9. Załącznik nr 7 - Wzór umowy

10. Załącznik nr 8 -  Dokumentacja projektowa

11. Załącznik nr 9 - Przedmiar robót

12. Załącznik nr 10 - Wykaz materiałów własnych

13. PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

     

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podst. Art. 222 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający
informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi
50 000,00 zlotych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 23.06.2021 17:45
Publikacja ostatniej zmiany: 12.07.2021 07:58
Dokument oglądany razy: 184
Podlega Ustawie