bip.gov.pl
A A A K

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostawa paliw silnikowych wraz z usługą tankowania do pojazdów i urządzeń silnikowych będących na wyposażeniu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie“

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

ZAPYTANIE OFERTOWE :

„Dostawa paliw silnikowych wraz z usługą tankowania do pojazdów i urządzeń silnikowych będących na wyposażeniu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie“

1. Zapytanie ofertowa - SWZ

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Załącznik nr 4 - Klauzula RODO

INFORMACJA z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 21.07.2021 18:48
Publikacja ostatniej zmiany: 30.07.2021 15:08
Dokument oglądany razy: 68
Nie podlega Ustawie