bip.gov.pl
A A A K

Przebudowa instalacji w budynku internatu Zespou Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Sosk: Przebudowa instalacji w budynku internatu Zespou Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie
Numer ogoszenia: 143149 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016
OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treci SIWZ

oraz zawiadomienie nr 1 o zmianie treci ogoszenia

OGOSZENIE

SIWZ

ROBOTY INSTALACYJNE PRZEDMIAR

7 POKOI PRZEDMIAR

INTERNAT PRZEDMIAR

7 POKOI ARCHITEKTURA

7 POKOI ELEKTRYKA

7 POKOI SANITARNE

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 19.07.2016 20:11
Publikacja ostatniej zmiany: 04.08.2016 08:47
Dokument oglądany razy: 876
Podlega Ustawie