bip.gov.pl
A A A K

Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku internatu Zespou Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogoszenie nr 313097 - 2016 z dnia 2016-09-26 r.
Sosk: Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku internatu Zespou Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie

ZAWIDOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogoszenie

SIWZ

Przedmiar elektryczny

Przedmiar sanitarny

Przedmiar budowlany

POKOI ARCHITEKTURA

POKOI ELEKTRYKA

POKOI SANITARNE

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 26.09.2016 11:07
Publikacja ostatniej zmiany: 18.10.2016 13:35
Dokument oglądany razy: 770
Podlega Ustawie