bip.gov.pl
A A A K

Zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego na „sukcesywne dostawy ziemniaków do Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie w roku 2024

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego na „sukcesywne dostawy ziemniaków do Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie w roku 2024

Zapytanie ofertowe SWZ

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Formularz cenowy

Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 4 - Projekt umowy

Załącznik 5 - Klauzula RODO

Opublikował: S C
Publikacja dnia: 26.02.2024 12:59
Publikacja ostatniej zmiany: 26.02.2024 12:59
Dokument oglądany razy: 45
Nie podlega Ustawie