bip.gov.pl
A A A K

Zakup oleju opaowego lekkiego wraz z dostaw do Zespou Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogoszenie nr 431 - 2017 z dnia 2017-01-02 r.
Sosk: Zakup oleju opaowego lekkiego wraz z dostaw do Zespou Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie
OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

OGOSZENIE

SIWZ

Zawiadomienie nr 1 o zmianach w SIWZ

PROTOKÓ Z OWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 02.01.2017 15:30
Publikacja ostatniej zmiany: 19.01.2017 11:49
Dokument oglądany razy: 721
Podlega Ustawie