bip.gov.pl
A A A K

PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE WRAZ Z OSPRZTEM I OWIETLENIEM

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Ogoszenie nr 35516 - 2017 z dnia 2017-03-02 r.
Sosk: PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE WRAZ Z OSPRZTEM I OWIETLENIEM
OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

OGOSZENIE

SIWZ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEDMIAR

PROTOKÓ Z OTWARCIA OFERT

UNIEWANIENIE POSTPOWANIA

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 02.03.2017 23:24
Publikacja ostatniej zmiany: 05.04.2017 15:02
Dokument oglądany razy: 777
Podlega Ustawie