bip.gov.pl
A A A K

PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE WRAZ Z OSPRZTEM I OWIETLENIEM

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogoszenie nr 62207 - 2017 z dnia 2017-04-10 r.
Sosk: PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE WRAZ Z OSPRZTEM I OWIETLENIEM
OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

OGOSZENIE

PRZEDMIAR

SIWZ

PROJEKT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROTOKÓ Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 10.04.2017 10:53
Publikacja ostatniej zmiany: 09.05.2017 16:32
Dokument oglądany razy: 905
Podlega Ustawie