bip.gov.pl
A A A K

OGOSZENIE O ZAMWIENIU - Dostawy : Zakup oleju opaowego lekkiego wraz z dostaw do Zespou Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogoszenie nr 503650-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.
Zespó Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie: Zakup oleju opaowego lekkiego wraz z dostaw do Zespou Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie

OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

OGOSZENIE

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 10.01.2018 16:32
Publikacja ostatniej zmiany: 26.01.2018 13:03
Dokument oglądany razy: 616
Nie podlega Ustawie