bip.gov.pl
A A A K

313520 - 2015 ZAKUP OLEJU OPAOWEGO LEKKIEGO Z DOSTAW DO ZESPOU SZKӣ CENTRUM KSZTACENIA ROLNICZEGO IM. A. WITOCHOWSKIEGO W GOOTCZYNIE W ROKU 2016

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

ZAKUP OLEJU OPAOWEGO LEKKIEGO Z DOSTAW DO ZESPOU SZKÓ CENTRUM KSZTACENIA ROLNICZEGO IM. A. WITOCHOWSKIEGO W GOOTCZYNIE W ROKU 2016
Numer ogoszenia: 313520 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015

Ogoszenie

Plik_1

SIWZ

Odpowied na pytania dotyczce przetargu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup oleju opaowego lekkiego z dostaw do Zespou Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie w roku 2016".

Ogoszenie o udzieleniu zamówienia: "Zakup oleju opaowego lekkiego z dostaw do Zespou Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie w roku 2016".

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 20.11.2015 13:01
Publikacja ostatniej zmiany: 16.12.2015 19:51
Dokument oglądany razy: 694
Podlega Ustawie