bip.gov.pl
A A A K

OGOSZENIE O ZAMWIENIU - ?ZAKUP CIGNIKA ROLNICZEGO DO WYKORZYSTANIA NA ZAJCIACH PRAKTYCZNYCH

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAKUP CIGNIKA ROLNICZEGO DO WYKORZYSTANIA NA ZAJCIACH PRAKTYCZNYCH
W POSTPOWANIU O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA PODSTAWIE ART. 10 UST. 1 i ART. 39
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. – PRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579, ze zm.)
ZWANEJ DALEJ "USTAW"

- OGOSZENIE

- SIWZ

- Zawiadomienie Nr 1 o dokonaniu zmian treci SIWZ

- Wyjanienie Nr 1 zwizane z treci SIWZ

- PROTOKÓ Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 17.10.2018 22:34
Publikacja ostatniej zmiany: 01.11.2018 19:19
Dokument oglądany razy: 757
Podlega Ustawie