bip.gov.pl
A A A K

Zakup oleju opaowego lekkiego wraz z dostaw do Zespou Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogoszenie nr 500040-N-2019 z dnia 2019-01-02 r.
Zespó Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie:

Zakup oleju opaowego lekkiego wraz z dostaw

o Zespou Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie
OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

- OGOSZENIE

- SIWZ

- PROTOKÓ Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 02.01.2019 13:20
Publikacja ostatniej zmiany: 14.01.2019 17:58
Dokument oglądany razy: 444
Podlega Ustawie