bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 19.10.2015, zobacz aktualnÄ… wersjÄ™ tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Sposób załatwiania spraw

Dostęp do informacji publicznych.
Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrze¶nia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198).

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej.
Osoby chc±ce uzyskać informację z zakresu działania Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego iim. A. ¦więtochowskiego w GołotczyĽnie proszone s± o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: bratne@ci.home.pl

faxem na nr: 22 729-72-91(23) 6713031

listownie na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. ¦więtochowskiego Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk.OpublikowaĹ‚: Sławomir Cie¶liński
Publikacja dnia: 19.10.2015
PodpisaĹ‚: Sławomir Cie¶liński
Dokument z dnia: 19.10.2015
Dokument oglÄ…dany razy: 820