bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 11.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: www

Strona gwna

Informacje publiczne bdce w posiadaniu Zespó Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego w Gootczynie, a nieudostpnione w Biuletynie mog Pastwo otrzyma po wypenieniu wniosku o udostpnienie informacji publicznej, który naley przesa na adres:

Zespó Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego
im. A. witochowskiego w Gootczynie
ul. Ciechanowska 18b
06-430 Sosk


Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 o dostpie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 padziernika 2001 r.) poszukiwana przez Pastwa informacja zostanie udostpniona.
Serdecznie dzikujemy za wszelkie Pastwa uwagi.

Zespó Biuletynu Informacji Publicznej
Zespou Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego
im. A. witochowskiego w Gootczynie
ul. Ciechanowska 18b
06-430 Sosk
tel.: (23) 6713031
fax.: (23) 6713031
bratne@ci.home.pl

Zasady publikacji informacji w BIP reguluj:
• Ustawa o dostpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
• Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporzdzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
• Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 11 padziernika 2005 w sprawie minimalnych wymaga dla systemów teleinformatycznych.Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 11.06.2018
Podpisał: Sawomir Cieliski
Dokument z dnia: 11.06.2018
Dokument oglądany razy: 935