bip.gov.pl
A A A K

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót budowlanych na remont i modernizację szklarni.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zapytanie ofertowe

dotyczące opracowania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót budowlanych na remont i modernizację szklarni oraz opracowanie szczegółowej informacji technicznej wykonania przebudowy instalacji ogrzewczej szklarni na terenie Zespołu Szkół C.K.R.w Gołotczyźnie.

- Zapytanie ofertowe szklarnia

- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie

- Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

- Załacznik nr 4 Mapa plan szklarni

- Załacznik nr 5 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

- INFORMACJA z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 07.05.2020 11:02
Publikacja ostatniej zmiany: 14.05.2020 07:30
Dokument oglądany razy: 399
Nie podlega Ustawie