bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 13.07.2020 18:15, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa szklarni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.)


„Przebudowa szklarni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b”.

- SIWZ-przebudowa szklarni

- Opis techniczny

- Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

- Załącznik nr 5 - oświdczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych

- Załącznik nr 7 - wykaz osób

- Załącznik nr 8 - umowa wzór

- Załącznik nr 9 - zobowiązanie

- przedmiar_RB S1-szklarnia-Nr-1

- przedmiar_RB S2-szklarnia-Nr-2

- przedmiar_RB S3-szklarnia-Nr-3

- przedmiar_S1-S3 modernizacja instalacji grzewczej szklarnie Nr 1,2,3

- przedmiar_S3S-antykorozja+szklenie-Nr-3

- Rysunki ZSCKR Sońsk

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 13.07.2020 18:15
Publikacja ostatniej zmiany: 13.07.2020 18:15
Dokument oglądany razy: 279
Podlega Ustawie