bip.gov.pl
A A A K

Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku internatu Zespou Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie III

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Sosk: Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku internatu Zespou Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie III
Numer ogoszenia: 65425 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016
OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


OGOSZENIE

SIWZ

P.I.W.K. (1)-2

P.I.W.K. (2)-1

Przebudowa zewntrznych przyczy kanalizacj sanitarnej - PRZEDMIAR

Remont wewntrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodocigowej - PRZEDMIAR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 02.06.2016 16:19
Publikacja ostatniej zmiany: 27.06.2016 13:33
Dokument oglądany razy: 744
Podlega Ustawie