bip.gov.pl
A A A K

Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku internatu Zespou Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogoszenie nr 338315 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.


Sosk: Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku internatu Zespou Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie
OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PROTOKÓ Z OTWARCIA OFERT

OGOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA ARCHITEKTURA

RYSUNEK RZUT PITRA

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 08.11.2016 13:31
Publikacja ostatniej zmiany: 28.11.2016 14:13
Dokument oglądany razy: 704
Podlega Ustawie