bip.gov.pl
A A A K

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie: Przebudowa instalacji wodno ? kanalizacyjnej w budynku internatu cz II

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogoszenie nr 599519-N-2018 z dnia 2018-08-06 r.

Zespó Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie: Przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku internatu cz II

OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

- OGOSZENIE

- SIWZ

- OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIAR

- STWiOR sanitarne

- Kanalizacja Model

- CO-1

- CO-2

- CO-3

- KAN-1

- KAN-2

- KAN-3

- Woda-1

- Woda-2

- Woda-3

- Brana budowlana

- Elektryka

- Elektryka kosztorysy przedmiarowe

- PROTOKÓ Z OTWARCIA OFERT

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 06.08.2018 16:18
Publikacja ostatniej zmiany: 22.08.2018 15:32
Dokument oglądany razy: 536
Podlega Ustawie