bip.gov.pl
A A A K

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie: Usugi w zakresie realizacji dodatkowych zaj/kursw zawodowych dla uczniw i nauczycieli z Zespou Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego w Gootczynie w ramach projektu

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Ogoszenie nr 604599-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.


Zespó Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie: Usugi w zakresie realizacji dodatkowych zaj/kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli z Zespou Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego w Gootczynie w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSCKR w Gootczynie drog do sukcesu na rynku pracy "

OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usugi

- OGOSZENIE

- SIWZ

- Protokó z otwarcia ofert

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 14.08.2018 15:35
Publikacja ostatniej zmiany: 25.08.2018 21:18
Dokument oglądany razy: 668
Podlega Ustawie