bip.gov.pl
A A A K

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie: Usugi w zakresie realizacji dodatkowych zaj/kursw zawodowych dla uczniw i nauczycieli z Zespou Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego w Gootczynie w ramach projektu

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Zespó Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. A. witochowskiego w Gootczynie: Usugi w zakresie realizacji dodatkowych zaj/kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli z Zespou Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego w Gootczynie w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSCKR w Gootczynie drog do sukcesu na rynku pracy
OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usugi

- OGOSZENIE

- SIWZ

- PROTOKÓ Z OTWARCIA OFERT

- Wybór najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Sawomir Cieliski
Publikacja dnia: 29.08.2018 21:46
Publikacja ostatniej zmiany: 07.09.2018 18:48
Dokument oglądany razy: 548
Podlega Ustawie