bip.gov.pl
A A A K

Przebudowa budynku inwentarskiego nr 3 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przebudowa budynku inwentarskiego nr 3 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b.


W celu prawidłowego złożenia oferty Wykonawcy powinni

posługiwać się identyfikatorem z
miniPortalu:
Identyfikator postępowania
ff722edc-c7f3-4dec-bce2-da4c207c88fc

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 1 - oferta

4. Zał. nr 2 - oświadczenie

5. Zał. nr 3 - zobowiązanie

6. Zał. nr 4 - wykaz osób

7. Zał. nr 5 - grupa kapitałowa

8. Zał. nr 6 - wykaz robót

9. Zał. nr 7 - wzór umowy

10.  Kosztorys ofertowy

11.  Rysunki

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 13.04.2021 23:15
Publikacja ostatniej zmiany: 05.05.2021 21:41
Dokument oglądany razy: 446
Podlega Ustawie