bip.gov.pl
A A A K

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane przebudowa budynku inwentarskiego nr 3 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Tytuł/nazwa postępowania:
Przebudowa budynku inwentarskiego nr 3 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b

W celu prawidłowego złożenia oferty Wykonawcy powinni posługiwać się identyfikatorem z miniPortalu:

Identyfikator postępowania
f4a5244b-05d5-46bd-b8c9-4b39c5c244a1

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 1 - oferta

4. Zał. nr 2 - oświadczenie

5. Zał. nr 3 - zobowiązanie

6. Zał. nr 4 - wykaz osób

7. Zał. nr 5 - grupa kapitałowa

8. Zał. nr 6 - wykaz robót

9. Zał. nr 7 - wzór umowy

10. Kosztorys ofertowy

11. Dokumentacja projektowa -Rysunki

12. Dokumentacja projektowa - Opisy

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 25.05.2021 13:59
Publikacja ostatniej zmiany: 09.06.2021 08:50
Dokument oglądany razy: 225
Podlega Ustawie