bip.gov.pl
A A A K

Zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego na „sukcesywne dostawy ziemniaków do Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie w roku 2024”

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego na „sukcesywne dostawy ziemniaków do Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie w roku 2024”

Zapytanie ofertowe SWZ

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Formularz cenowy

Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 4 - Projekt umowy

Załącznik 5 - Klauzula RODO

Opublikował: S C
Publikacja dnia: 15.02.2024 07:52
Publikacja ostatniej zmiany: 15.02.2024 07:52
Dokument oglądany razy: 62
Nie podlega Ustawie