bip.gov.pl
A A A K

PRZETARG NIEOGRANICZONY Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie wraz z system zarządzania energią w budynkach, przy ul. Ciechanowskiej 18b w Gołotczyźnie.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.)


Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie wraz z system zarządzania energią w budynkach, przy ul. Ciechanowskiej 18b w Gołotczyźnie.

- Treść ogłoszenia

- SIWZ

- Zał. 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zał. 2 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego

- Zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy

- Zał. 4 Oświadczenie Wykonawcy  WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Zał. 5 Oświadczenie grupa kapitałowa

- Zał. 6 Wykaz robót budowlanych

- Zał. 7 Wykaz osób

- Zał. 8 Wzór umowy

- Zał. 9 do SIWZ Zobowiązanie

- Przedmiar internat

- Przedmiar elektryka, co, cw

- Przedmiar warsztat

- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY -INTERNAT

- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BUDYNEK WARSZTATÓW

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

- WYJAŚNIENIA NR 1

- MODYFIKACJA SIWZ nr 1

- MODYFIKACJA SIWZ nr 2

- WYJAŚNIENIA NR 2

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 23.04.2020 21:26
Publikacja ostatniej zmiany: 15.05.2020 23:35
Dokument oglądany razy: 1228
Podlega Ustawie